Get Adobe Flash player
1 Hordhaca Tafsiirka Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download

 

No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Baqara (1-25) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Baqara (26-48) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Baqara (49-66) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Baqara (67-88) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Al-Baqara (89-104) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Al-Baqara (105-123) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Al-Baqara (124-141) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
8 Tafsiir Surah Al-Baqara (142-163) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
9 Tafsiir Surah Al-Baqara (164-182) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
10 Tafsiir Surah Al-Baqara (183-195) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
11 Tafsiir Surah Al-Baqara (196-203) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
12 Tafsiir Surah Al-Baqara (204-218) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
13 Tafsiir Surah Al-Baqara (219-232) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
14 Tafsiir Surah Al-Baqara (233-242) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
15 Tafsiir Surah Al-Baqara (243-252) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
16 Tafsiir Surah Al-Baqara (253-263) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
17 Tafsiir Surah Al-Baqara (264-274) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
18 Tafsiir Surah Al-Baqara (275-286) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download

 

No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (1-22) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (23-44) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (45-67) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (69-92) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (93-115) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (116-143) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (144-158) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
8 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (159-180) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
9 Tafsiir Surah Aala-Cimraan (181-200) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Nisaa (1-14) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Nisaa (15-28) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Nisaa (29-43) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Nisaa (44-59) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Al-Nisaa (60-79) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Al-Nisaa (80-93) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Al-Nisaa (94-113) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
8 Tafsiir Surah Al-Nisaa (114-134) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
9 Tafsiir Surah Al-Nisaa (135-154) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
10 Tafsiir Surah Al-Nisaa (155-176) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (1-11) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (12-26) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (27-44) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (45-58) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (59-81) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (82-96) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Al-Ma’idah (97-120) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download

 

No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Ancaam (1-26) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Ancaam (27-51) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Ancaam (52-83) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Ancaam (100-124) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Al-Ancaam (125-140) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Al-Ancaam (141-157) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Al-Ancaam (158-165) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Acraaf (1-23) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Acraaf (24-43) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Acraaf (44-58) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Acraaf (59-84) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah Al-Acraaf (85-102) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah Al-Acraaf (103-137) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah Al-Acraaf (138-154) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
8 Tafsiir Surah Al-Acraaf (155-170) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
9 Tafsiir Surah Al-Acraaf (171-188) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
10 Tafsiir Surah Al-Acraaf (189-206) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah Al-Anfaal (1-8) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah Al-Anfaal (9-30) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah Al-Anfaal (31-51) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah Al-Anfaal (52-75) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download

 

No. Magaca casharka Magaca Sheekha Dhegeyso Download (mp3)
1 Tafsiir Surah At-Towbah (1-22) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
2 Tafsiir Surah At-Towbah (23-36) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
3 Tafsiir Surah At-Towbah (37-54) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
4 Tafsiir Surah At-Towbah (55-72) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
5 Tafsiir Surah At-Towbah (73-93) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
6 Tafsiir Surah At-Towbah (94-110) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download
7 Tafsiir Surah At-Towbah (111-129) Sh. Shariif Dhawiil Dhegeyso Download

 
Farsamadii Afgaay Technology Contact to us